Hjertelidelser hos kat

Hjertelidelser anses måske først og fremmest som livstilssygdomme, men det gælder dog ikke for vores mest almindelige kæledyr, nemlig hunden og katten. Hos katte er det i stedet primært arveligheden, det vil sige den genetiske sammensætning, der afgør hvilke individer, der rammes af en hjertelidelse.

Hos katte er det oftest selve hjertemuskulaturen, der bliver fortykket, såkaldt HCM (hypertrofisk kardiomyopati), med risiko for rytmeforstyrrelser og hjertesvigt til følge.

Symptomer

De symptomer, som dyreejeren opdager er især hurtigere vejrtrækning og nedsat almentilstand. Hos katte kan symptomerne på hjertesvigt udvikles meget hurtigt med tydelig vejrtrækningsbesvær til følge, og da bør dyrlægen opsøges med det samme.

Diagnostik

De fleste katte med en hjertelidelse har ikke nogen hørbar hjertemislyd, hvilket kan gøre at kattens hjertelidelse kan forblive uopdaget i længere tid.

For at vurdere hvor alvorlig, og fremskreden, hjertelidelsen er, kræves en ultralydsundersøgelse med flowmåling, en såkaldt ekkokardiografi med Doppler. Med denne teknik kan dyrlægen hurtigt afgøre, om hjertet er forstørret og i så fald hvilket/hvilke af de fire hjertekamre, det drejer sig om. Dyrlægen kan desuden se om nogle af de fire hjerteklapper er utætte, og i så fald i hvilken grad. Det kan tilmed lade sig gøre at vurdere, om hjertefejlen er en medfødt misdannelse og om den eventuelt kan behandles kirurgisk. Ved hjælp af ekkokardiografi kan dyrlægen bestemme trykforholdene, der er imellem hjertekamrene og de store kar, samt om det er nødvendigt at opstarte behandling for hjertesvigt.

Elektrokardiografi (EKG) laves samtidig med ultralydsundersøgelsen. Der kan desuden laves døgn-EKG med en Holtermåler for yderligere diagnostik. Her bærer dyret en vest med et lille EKG-apparat på ryggen, der registrerer alle kattens hjerteslag i løbet af et døgn, hvilket er cirka 100.000-150.000 stk. Herefter analyseres målingerne af nogle af AniCuras dyrlæge-kardiologer.

Røntgenundersøgelse af brysthulen bruges også i forbindelse med hjertediagnostikken, primært for at afgøre om der er hjertesvigt, men også for at udelukke eller påvise lungeforandringer. Ved behov for yderligere undersøgelser af blandt andet brysthulen, er CT-skanning tilgængelig hos AniCura.