forgiftninger hos kat

Forgiftninger hos kat

Der findes en række af potentielt giftige lægemidler, planter og andre substanser, som katte kan støde på i deres miljø. Hvis man har mistanke om, at ens kat er kommet i kontakt med noget giftigt, bør man straks kontakte en dyrlæge.

Kontakt dyrlægen øjeblikkeligt

Hvis du oplever disse symptomer hos dit kæledyr bør du kontakte din dyrlæge.

Tryk for for nærmeste AniCura Dyrehospital

Mange tror at katte ikke bliver forgiftet lige så tit som hunde, da hunde har ry for at spise alt. Men katte kan sagtens indtage giftige stoffer, som kan være livstruende. Her er hvad du bør vide i forhold til forgiftninger hos katte. 

Kombinationen af kattens nysgerrige sind og dens behov for at pleje sin pels og poter gør, at der er risiko for at den indtager farlige stoffer. Og hvis heldet er ude, kan det være fatalt for din firbenede ven.  

På grund af kattens relativt lille krop, den manglende evne til at nedbryde visse kemikalier og dens tendens til at skjule at noget er galt, kan det som ejer være svært at opdage, hvis katten er blevet forgiftet. 

De mest almindelige forgiftninger hos katte 

I mange tilfælde af forgiftning hos katte, kan det være svært at finde årsagen. Det er derfor vigtigt, at du holder din kat væk fra visse husholdningsprodukter, pesticider og planter. Her er en liste over ting, du skal undgå: 

Medicin til humant brug 

Giv aldrig din kat medicin udviklet til humant brug, da det er meget farligt for katte og selv mindre mængder er nok til at forårsage alvorlig sygdom eller død. Opkastning, nedstemthed og hævelser i ansigt og poter er almindelige tegn på medicinforgiftning. Hvis du har mistanke om at din kat har indtaget humanmedicin, skal du kontakte dyrlægen så hurtigt som muligt. Produkter du skal være opmærksom på er: 

Planter 

Alle katte skal have adgang til græs, som hjælper med at fjerne ikke-fordøjelige materialer, såsom pels, fra deres mave. Har de ikke det vil chancen for at de forsøger at spise eller tygge på andre planter øges. Se efter advarsler på planternes etiketter og søg på internettet for at se billeder af planterne. Giftige planter for katte inkluderer: 

Produkter til bilen 

Det siger lidt sig selv at benzin, frostvæske og bremsevæske er dårligt for din kat. Det uheldige er at katte og andre dyr tiltrækkes af ethylenglykol i frostvæsken, kølervæske, sprinklervæske og bremsevæske. Det er sødt og lækkert at slikke på for katte. Så hold ekstra godt øje med disse væsker og vær forsigtig med hvordan du håndterer dem, da indtagelse af selv små mængder kan forårsage nyresvigt og død. 

Pesticider 

Produkter som insekticider, rodenticider og fungicider er ikke kun farlige for skadedyrene, de er også giftige for katte. De indeholder stoffer, der kan forårsage alvorlig skade. Det samme gælder for loppebehandlingsprodukter til hunde og disse bør aldrig bruges på katte. 

Renoveringsprodukter 

Vær ekstra opmærksom på hvor du placerer renoveringsprodukter i huset eller på din ejendom. Hvis renoveringsprodukter sidder fast i pelsen på din kat, kan det give forbrændinger, blærer og alvorlig irritation i munden, når katten soignerer sig. Isoler derfor sin kat når du renoverer dit hjem. Renoveringsprodukter kan være: 

Andre produkter i hjemmet 

Chokolade, skopolish og fremkaldevæske er andre eksempler på produkter, der er giftige for katte. 

Algeforgiftning hos kat 

Katte vil normalt ikke drikke vand med blåalger, hvorfor det er sjældent, at de rammes af algeforgiftning. Hvis katten alligevel får algeforgiftning, er symptomerne og behandlingen svarende til algeforgiftning hos hunde. 

Her kan du læse om algeforgiftning hos hund. 

Sådan undgår du forgiftninger af din kat 

Sørg altid for at opbevare ovennævnte produkter et sted hvor din kat ikke kan nå dem. Helst et skab eller en hylde, der holdes lukket eller afskærmet. Lad aldrig emballagen eller beholderen stå indenfor kattens rækkevidde. 

Vær forsigtig når du håndterer giftige væsker og kemikalier og hvis du har spildt, så sørg for straks at fjerne det og rengøre grundigt. Afskaf planter der kan være farlige for din kat eller placer dem uden for dens rækkevidde.   

Tegn på forgiftning 

I nogle tilfælde kan det være svært for katteejere at opdage at katten er blevet forgiftet. Som ejer kender du til din kats normale adfærd, så hold derfor øje med ændringer i adfærden. Almindelige tegn på forgiftning er: 

I visse tilfælde findes specifikke tests til anvendelse ved mistanke om forgiftning, men i de fleste tilfælde er det nødvendigt at vide, hvad katten er kommet i kontakt med. Det er derfor vigtigt at medbringe eventuelle emballager eller planter til dyrlægen. 

Hvad skal man gøre, hvis ulykken sker 

Hvis din kat viser nogle af disse tegn, skal du kontakte din dyrlæge for rådgivning så hurtigt som muligt.  

For at mindske optagelsen af giftstoffet kan man fremprovokere katten til at kaste op ved hjælp lægemidler. Det er mest effektivt inden for 30 minutter efter indtagelse af giftstoffet. Visse stoffer, såsom ætsende stoffer, kan forårsage ætsninger i spiserøret, og man bør i disse tilfælde ikke fremkalde opkastning. 

OBS - Vi anbefaler ikke, at man i hjemmet forsøger at fremkalde opkastning med salt, da dette kan føre til saltforgiftning hos katten.  

Kulstof kan gives i form af tabletter, eller suspension kan gives for at reducere optagelsen af visse substanser gennem tarmen. Mange gange er intravenøs væskebehandling effektivt til at bortfiltrere stoffet gennem nyrerne. For visse stoffer findes specifikt modgift, som man kan give katten. 

Chancerne for overlevelse øges, jo hurtigere dyrlægepleje modtages. Ubehandlede forgiftninger vil blot medføre unødig lidelse og i værste fald døden.  

Kontakt dyrlægen øjeblikkeligt

Dette er en akut tilstand. Vi anbefaler at du opsøger dyrlæge med det samme, for at dit kæledyr kan få behandling.

Find en klinik, som kan hjælpe dig.