Kronisk nyresvigt hos hund

Kronisk nyresvigt opstår, når en stor del af nyrernes kapacitet til rensning af blodet går tabt.

Årsag

Symptomer på en kronisk nyreskade opstår, når nyrernes evne til at filtrere urin og rense blodet falder kraftigt. Der er i så fald opstået en uhelbredelig skade i nyrerne, hvor nyrevævet erstattes med arvæv, og nyrernes funktion er blevet begrænset. Årsager til kronisk nyresvigt kan være en tidligere akut skade på nyrerne, specifikke arvelige nyreskader, svulster i nyrerne eller visse infektioner. Desværre er det ikke altid, at man kan finde frem til årsagen.

Symptomer

Kronisk nyresvigt er en sygdom, som gradvist gør hunden mere syg. Hunden bliver svag og træt, spiser mindre og drikker mere end normalt. De stigende niveauer af affaldsstoffer (urinstof m.m.) i blodet gør, at hunden føler sig dårlig og kan få opkastninger og diarré. Urinstoffer kan også forårsage mavesår og sår i mundslimhinden, hvilket ligeledes bidrager til nedsat appetit. Afmagring er almindeligt. Hunden kan også udvikle blodmangel som følge af langvarigt nyresvigt. 

Diagnose og behandling

Dyrlægen vil tage blodprøver for at konstatere nyreskaden og for at måle, hvor alvorlig skaden er. Derefter undersøger man, hvor effektivt nyrerne bortfiltrerer urinstoffer fra blodet, da indholdet af urinstoffer i blodet stiger i tilfælde af en nyreskade. Urinprøver tages også for at kontrollere, om der foreligger en infektion og om der kan konstateres proteiner i urinen, hvilket er tegn på "lækage" fra nyrerne. Urinens tæthed måles også for at undersøge, hvor effektivt nyrerne er i stand til at koncentrere urinen. En ultralydsundersøgelse af nyrerne kan give mange oplysninger. Hos en kronisk svigtende nyre, ser man ofte, at den skrumper, får en uregelmæssig form og bliver tættere og mindre.

Intravenøs væskebehandling kan være nødvendig i tilfælde, hvor hunden er dehydreret som følge af, at nyrerne ikke har kunne koncentrere urinen. Blodtrykket måles, eftersom et højt tryk i nyren kan føre til større skader. Ofte behandles hunden med blodtrykssænkende medicin for, at få trykket i nyrerne til at falde.

Specialfoder anbefales som regel, da det er optimalt sammensat til at beskytte nyrerne. Foderet indeholder en lavere andel af proteiner, som er nøje udvalgt, og en reduceret mængde fosfor. 

I tilfælde, hvor fosforindholdet stiger i blodet som følge af nyresvigt, kan behandling med fosfatbindende produkter i kosten kan være effektivt. 

En kronisk nyreskade kan ikke helbredes, men kan ved hjælp af medicinering og kost få nyrerne til at fungere bedre og udskyde sygdommen.