Bi- og hvepsestik hos hund

Bi- og hvepsestik hos hund

I Danmark findes mange stikkende og bidende insekter. De som normalt forårsager problemer er bier, hvepse, myrer og gedehamse. Som regel kan det siges, at jo flere gange hunden er blevet stukket, jo større er risikoen for generelle reaktioner. Hunde kan ligesom mennesker desuden være overfølsomme og reagere kraftigt på bare et enkelt stik.

Hvad er bi- og hvepsestik hos hund

Sommertid er insekttid! De små, stikkende insekter kan være irriterende, men også farlige for både mennesker og dyr. Det sker at hunde bliver stykket af hvepse, bier eller gedehamse, specielt hvis hunden forsøger at snappe efter de flyvende insekter eller fange dem med poterne.

Insekterne stikker udelukkende i selvforsvar og vil derfor meget sjældent stikke, medmindre de er tvunget til det. De stikker med en giftbrod, som injicerer gift i hunden. 

Hvad er symptomerne på et bi- eller hvepsestik hos hund?

Oftest bliver hunden blot stukket en enkelt gang, og det giver smerte, rødme og hævelse. Det gør ondt at blive stukket og derfor kan du typisk se på hunden, at den reagerer på stikket ved at pive og trække sig væk. 

Du kan ofte se at hunden hæver i området omkring stikket. Da hunde ofte stikkes i ansigt eller på poter, og de her har tynd hud, hæver de ofte en del. Hvis hunden stikkes i munden eller halsen, kan den hæve op og det kan give vejrtrækningsproblemer. I værste fald kan hunden blive kvalt på grund af hævelserne.

Hvis din hund har fået mange stik, kan den udvikle udslæt og blive alment påvirkert. Den kan eksempelvis begynde at savle, blive apatisk og sløv. Hunden kan også blive stukket i et område med store blodkar, og det kan betyde at giften spredes hurtigt til hjerne, hjerte og andre organer. Du kan typisk opleve at din hund får forhøjet puls og bliver varm. Kontakt straks dyrlæge.

Hvordan behandles bistik og hvepsestik hos hund?

Enkelte stik uden voldsom hævelse kan behandles lokalt. Fjern forsigtigt brodden med en pincet og brug eventuelt en irritationsdæmpende salve på stikket. 

Er hunden meget hævet, eller har udviklet udslæt, skal dyrlægen  behandle den med anti-inflammatorisk medicin.
Hvis hunden er meget hævet i halsregionen, skal hunden tilses af dyrlæge så hurtigt som muligt, da en allergisk reaktion kan påvirke vejrtrækningen.

Hvis din hund reagerer meget voldsomt på bistik eller hvepsestik, skal du være opmærksom på at undgå stik fremover. Undgå at fodre hunden udendørs i sommerperioden og lær din hund ikke at opsøge eller snappe efter flyvende insekter.