Hygiejnepolitik (hund)

En hospitalsinfektion er en betegnelse for, når et menneske eller et dyr får en infektion i forbindelse med at have været i kontakt med hospitalsmiljøet. God hygiejne er essentielt for at forebygge hospitalsinfektioner.

God hygiejne er det vigtigste tiltag for at mindske spredningen af smitsomme emner som bakterier, virus og parasitter. Indenfor både veterinær- og humansygeplejen er klinikker og sygehuse de steder, hvor smitstoffer lettes kan spredes. Årsagen er, at dette er stedet, hvor patienter med forskellig modtagelighed og smittestatus mødes på et mindre område. Smitstoffer udgøres bl.a. af antibiotikaresistente bakterier, da det er disse, som kan overleve på trods af en høj anvendelse af antibiotika.

I Danmark rammes ca. hvert tiende menneske af en hospitalsinfektion. Vi ved ikke, hvor mange som rammes indenfor dyresygeplejen.

Det er aldrig risikofrit at være i kontakt med hospitalsmiljøet, men vi, som arbejder i sundhedsplejen, gør vores bedste for at mindske spredningen af smitstoffer mellem patienter, som besøger os. Herved mindskes antallet af individer, som rammes af en hospitalsinfektion, hvilket også betyder, at behovet for antibiotikabehandling nedsættes.

I Sverige findes en lov om, at dyreklinikker skal have nedskrevne hygiejnerutiner med en bestemt hygiejneansvarlig på hver arbejdsplads. Indenfor AniCura har vi en hygiejnerutine for hele koncernen, og i vores veterinærmedicinske kvalitetsprogram fokuserer vi på patientens sikkerhed og på at engagere alle vores medarbejdere i arbejdet for god hygiejne.