Gør hvalpen renlig

De fleste dyr, som fødes i et bo, har instinkter, som gør, at de forlader boet for at få dækket deres behov. Ved tre ugers alderen begynder hvalpen at forlade sovestedet for at urinere. Det er vores opgave at lære hvalpen, at hjemmet er vores ”bo” og toiletbesøg skal foregå udendørs.

For at gøre hvalpen renlig, skal du følge den til et udvalgt sted i huset på følgende tidspunkter:

Hvis hvalpen får tid til at snuse omkring, vil renlighedsprocessen fremskyndes. Det er vigtigt, at du er ude med hvalpen, så du kan rose den, når den er færdig med sine toiletbesøg. Du skal rose den med det samme, og ikke efter at i er kommet hjem igen, da den ellers ikke vil forbinde rosen med den ønskede adfærd.

Du behøver dog ikke at være ude med hvalpen i timevis – hvis hvalpen ikke skal af med noget, kan du forsøge igen senere.

Følgende kan være signaler på, at hvalpen skal på toiletbesøg:

Når hvalpen udviser overstående signaler, skal du straks afbryde den og bære den udenfor. Du skal dog være opmærksom på, at der under renlighedsprocessen vil opstå tilfælde, hvor hvalpen har urineret eller haft afføring i hjemmet. Hvis det er sket, uden at du har lagt mærke til det, er det ikke hvalpens skyld, men din egen. Det er vigtigt, at du ikke straffer hvalpen, da den ikke vil kunne forstå sammenhængen mellem straffen og det den har gjort. En straf kan i værste fald forårsage, at hvalpen bliver bange for at gå på toilettet, når du er i nærheden. I så fald vil den forsøge at snige sig væk for at gå på toilettet, hvorved det bliver sværere for dig at lære den at blive renlig.
Hvis uheldet sker, skal du ignorere hvalpen og fjerne dens efterladenskaber.
Hvalpe har en begrænset kontrol over deres blære, og man kan derfor ikke forvente, at hvalpen kan holde sig hele natten i begyndelsen. For mange hunde tager det op til syv-otte måneder, og sommetider op til et år, før de bliver helt renlige.