Elektroterapi af hund

Indenfor humansundhedspleje er elektrisk muskelstimulering en veletableret behandlingsmetode, eksempelvis ved ortopædisk og neurologisk genoptræning. Også i den veterinærmedicinske verden bliver elektroterapi stadig mere udbredt.

Hvordan foregår behandlingen?

Elektriske impulser virker via ledende plader / elektroder, som placeres direkte på huden. Impulserne fører til korte muskelsammentrækninger i det område, der behandles. Cirkulationen stiger, og musklerne arbejder uden at belaste det skadede led.

Elektroder fastgøres på huden, enten over eller i nærheden af det område, hvor hunden er påvirket. Elektroderne er forbundet til en batteridrevet strømkilde, der udsender elektriske impulser. Under behandlingen kan hunden mærke muskelsammentrækning, og en prikkende fornemmelse i huden under elektroderne.

TENS - Transkutan elektrisk stimulation

TENS anvendes ved både akutte og langvarige smertetilstande, især i tilfælde hvor smerten kommer fra led, knogler, muskler, hud, indre organer eller nervesystemet. TENS kan også anvendes ved muskelspændinger.
Behandlingsmetoden har vist sig at kunne biddrage til smertelindring og sandsynligvis også forbedret sårheling ved visse kredsløbsforstyrrelser ved at øge blodcirkulationen. 

Behandlingen indebærer, at nerverne under huden stimuleres af elektriske strømninger. Stimuleringen fører til, at kroppens eget smertelindringssystem aktiveres. Smerten kan midlertidigt dæmpes, men den egentlige årsag til sygdommen påvirkes ikke.

TENS kan være tilstrækkelig, som den eneste behandlingsform, men kan også med fordel anvendes som et supplement til andre medicinske behandlinger.

NMES - Neuromuskulær elektrisk stimulation

Ved nerveskader på eksempelvis rygmarven, eller skader i det perifere nervesystem, kan en elektrisk muskelstimulering bidrage til at genskabe en tabt evne til viljesbestemt muskelaktivitet.

Metoden er et supplement til andre fysioterapibehandlinger og bør kombineres med aktiv træning af smidighed, styrke, koordination og funktionel træning.

Ved NMES stimuleres de nerver, der styrer musklerne, og forårsager dermed en muskelsammentrækning.

NMES kan udføres for at:

For at TENS og NMES skal give effektive resultater, skal metoden altid tilpasses det enkelte individ.

Opfølgning på behandlinger

Opfølgning forekommer ofte med hyppige mellemrum. Ved vedvarende smerter kan det kræve fem til ti behandlinger, inden der opnås resultater. Hver elektrodeplacering skal vurderes. Undertiden er der behov for at teste forskellige elektrodeplaceringer for at opnå et optimalt resultat. Kontakt din nærmeste AniCura genoptræningsafdeling for mere information.