Albueledsdysplasi hos hund

Albueledsdysplasi hos hund forkortes AD, og er en unormal udvikling af albueleddet. Albueleddet består af tre knogler. Humerus (overarmsknoglen), som leder ned til de to underarmsknogler; radius (spolebenet) og ulna (albuebenet). Albueledsdysplasi er en samlet betegnelse for forskellige arvelige udviklings- eller vækstforstyrrelser, der kan opstå i albueleddet under hundens opvækst, og omfatter Fragmenteret Processus Coronoideus (FCP), Osteochondrose (OCD) og Ununited Anconeus Proces (UAP), samt uspecifik arthrose (gigt).

Årsag

Hvis et led har en dårlig pasform (inkongruens), vil der opstå en unormal punktbelastning på forskellige steder i leddet, hvilket menes at være en underliggende årsag til FCP (fragmenteret processis coronoideus), OCD  (osteochondrose) og UAP (ununited anconeus proces). Disse udviklingsforstyrrelser kan medføre halthed og smerte, samt udvikling af arthrose (gigt),i leddet.

Fælles for de forskellige udviklingsforstyrrelser er, at små, men vigtige, dele af ledbrusken ikke udvikles normalt eller at det bliver beskadiget på grund af forstyrrelser i udviklingen af det omgivende knoglevæv. Ledbruskdefekter kan forekomme i andre dele af leddet, men dette er usædvanligt.

Udsatte racer

Albueledsdysplasi, AD, er i de sidste årtier blevet observeret og diagnosticeret i hunde af flere forskellige racer. Ligesom hofteledsdysplasi er AD mere almindeligt forekommende hos store, hurtigtvoksende racer.

Bedømmelse

Ved den centrale bedømmelse af AD-røntgenbilleder gradueres albueledsdysplasi ud fra en skala, der bruges internationalt.  Gradueringen fortæller kun om der er nydannelser i leddet, ikke hvilken af de ovenforstående defekter, der er årsagen.

Symptomer

Mange hunde med svage nydannelser, konstateret efter et års alderen, viser ingen tegn på smerte.  Flere racer bliver ikke røntgenfotograferede som hvalpe, og kan få symptomer senere i livet, selvom problemet har været der siden hunden var ung.

Et gennemgående symptom for de forskellige udviklingsforstyrrelser i albueleddet er som regel stivhed efter hvile, der oftest bliver bedre eller forsvinder helt når hunden har bevæget sig i et stykke tid.

Der findes ikke en tydelig sammenhæng mellem graden af knoglenydannelser og smerte.

Unge hunde med gentagen halthed bør altid undersøges, idet en tidlig diagnose og den rette behandling giver en bedre prognose.

Diagnose

Diagnosen kan stilles efter en klinisk undersøgelse af begge albueled, og  røntgenfotografering, hvor albueleddene fotograferes i to plan. Hunden bedøves når røntgenbillederne tages.

Man se symptomer så tidligt i forløbet, at det ikke altid er muligt at se forandringer på røntgenbilleder. I disse tilfælde vil man røntgenfotografere hunde igen 4-6 uger. Det er også muligt at bruge kikkertundersøgelse eller CT-scanning til at give en præcis diagnose.

Hvordan behandles albueledsdysplasi?

Albueledsdysplasi kan behandles ved operation i alle tre tilfælde (FCP, OCD, UAP). 

FCP (Fragmenteret Processus Coronoideus)

Ved fragmenteret processus coronoideus er  et brud på spolebenets ledflade til overarmsknoglen den hyppigste årsag til albueledsdysplasi. Bruddet betyder at der opstær en læsion på overarmsknoglens ledbrusk. Man fjerner brudstykket ved en operation.

OCD (osteochondrose)

Osteochondrose i albuedeledddet er en udviklingsforstyrrelse i overarmsknoglens ledbrusk. Man kan tidligt i forløbet finde en bruskflap på ledfladen, som fjernes. Senere i sygdomsprocessen kan denne bruskflap rive sig løs og danne en ledmus. Ledmusen kan også fjernes ved en operation. 

UAP (ununited anconeus proces)

UAP opstår fordi væksten af de to overarmsknogler (ulna og radius) ikke er synkroniseret. Det betyder at fusionen eller sammenvoksningen af processus anconeus ikke sker eller kun sker delvist. Da processus anconeus er en vigtig del af ledfunktionen, vil en ikke-stabil forbindelse mellem processen og ulna betyde en inflammation, halthed og udvikling af slidgigt på sigt. Lidelsen behandles ved at bortoperere det løsnede stykke knogle.

Hvorfor får hunde albueledsdysplasi?

Albueledsdysplasi er i høj grad arveligt, men faktorer som fodring, motion og miljø spiller også en rolle.

Forebyggelse

Det er vigtigt at fodre hvalpe, og særligt hurtigt voksende racer, korrekt. Hvalpefoder med et højt kalciumindhold eller et forkert forhold mellem calcium og fosfor, kan give anledning til for hurtig vækst. Det er vigtigt at vælge et foder, som passer til hvalpen. 

Dansk Kennel Klub har igennem mange år registreret albueledsdysplasi hos en række racer. Dette betyder at man igennem målrettet avl kan mindske forekomsten af albueledsdysplasi.

Prognose

Hvis sygdommen opdages tidligt kan en operation gøre hunde helt smertefri. Efter operation er det vigtigt at vurdere leddets tilstand, da begyndende slidgigt kan være til stede. Hvis albueledsdysplasi ikke behandles, udvikler hunden slidgigt i albuen.