Behov for indlæggelse kan opstå, hvis dyret har brug for intensiv eller avanceret pleje, eksempelvis væskebehandling med drop, smertelindring og observation efter en større operation eller i forbindelse med en medicinsk udredning.

Rødovre - Centrum

Rødovrevej 210 2610 Rødovre
Rutevejledning +45 3672 0201

Selve indlæggelsen

Hvis det ikke drejer sig om akut sygdom, møder man op på klinikken mellem kl. 8 og 9 om morgenen, med mindre andet er aftalt. Dit dyr bør komme fastet og for hundenes vedkommende velluftet. Skal dyret i bedøvelse, vil der blive foretaget en vejning og en hjerte-/lungeundersøgelse. Denne undersøgelse kan blive suppleret med en blod- og urinundersøgelse, hvis dette er aftalt på forhånd. Disse undersøgelser foretages for at sikre den mest optimale behandling og bedøvelse til netop dit dyr. Herefter vil man hyppigt give en indsprøjtning med lidt beroligende. Dette gøres for dels at berolige dyret, som jo er stresset over de nye omgivelser, og dels for at gøre selve bedøvelsen mere sikker.

Under indlæggelsen

Når du går ud af klinikken, vil dyret blive sat i et bur i et opvarmet lokale, indtil undersøgelsen eller bedøvelsen skal foretages. Når dyret bliver bedøvet, foretages det som regel fuldstændigt som på et menneskehospital. Først gives en indsprøjtning direkte i en blodåre. Dette bevirker, at dyret falder i søvn indenfor få øjeblikke. Derefter foretages en intubering, hvor der føres en gummislange (tubus) ned i dyrets luftrør. Denne tubus kobles så til et avanceret bedøvelsesudstyr, hvor man meget nøjagtigt kan tilføre ilt og bedøvelsesmiddel til dyret under hele operationen. Under selve bedøvelsen er der mulighed for at følge dyrets livsfunktioner med overvågningsudstyr, således at bedøvelsen bliver ligeså sikker som på et menneskehospital. Operationerne bliver naturligvis foretaget under helt sterile forhold. Under selve opvågningen vil der være konstant opsyn med dyret, indtil det er helt vågent. Er dit dyr indlagt til medicinsk behandling eller undersøgelse vil de ofte få taget blodprøver, komme i dropbehandling, røntgenfotograferes, scannes m.v.

Ved udleveringen

Typisk vil dit dyr komme hjem samme dag, som det blev indlagt. I forbindelse med, at dyret bliver afleveret, aftaler I en tid til afhentning om eftermiddagen. Ved afhentningen vil I få en snak med en dyrlæge om dagens forløb, i kan se eventuelle røntgenbilleder og få vejledning i efterbehandlingen. Denne kan være i form af piller, særlige forhold og pleje i hjemmet samt kontrolbesøg.

Under indlæggelsestiden gennemfører vi de undersøgelser og behandlinger, som bedømmes at være nødvendige for den enkelte patient. Hvis der er formodning om at større opgaver bør udføres, end de som var planlagt fra begyndelsen, så kontakter vi dig altid inden. Vi informerer dig løbende om dyrets forløb og tilstand, og hvis din hunds eller kats tilstand forandres hurtigt kontakter vi dig med det samme. 

Hvis dit dyr skal opereres, ringer vi dig altid op efter udført operation.

Infektionsafdelingen

Infektionsafdelingen er tilset de af vores patienter, som behandles for mistænkte smitsomme sygdomme, f.eks. diarré, opkast, katteinfluenza, lungeinflammation eller parasitter.

Fortsat behandling

På hverdage får du jævnligt rapport om dit dyrs sundhedstilstand. Den ansvarlige dyrlæge eller sygeplejerske ringer også til dig for at diskutere den fortsatte behandlingsplan. Hvis dyrets tilstand forværres, eller hvis vi bliver nødt til at foretage større opgaver, som ikke var planlagte, så kontakter vi dig altid inden behandlingen påbegyndes. Du kan med andre ord altid føle dig tryg, også selvom dit dyr bliver nødt til at overnatte hos os.

Rødovre - Centrum

Rødovrevej 210 2610 Rødovre
Rutevejledning +45 3672 0201