Brugsbetingelser

Velkommen til AniCura – et forebillede indenfor avanceret veterinærmedicin og en værdsat partner till dyreejere og henvisende dyrlæger i hele Europa. Disse brugerbetingelser, sammen med vores integritetspolicy, gælder for brugen af de e-veterinærtjenester som AniCura Online ApS, CVR-nummer 41370130, (”AniCura” eller ”vi”) tilbyder dig via vores app ”AniCura” (”Tjenesten”).

Venligst gennemgå brugerbetingelserne nøje inden du begynder at bruge tjenesten. Du skal godkende brugerbetingelserne for at får lov til at bruge tjenesten.

1. Alment

Tjenesten er en applikationsbaseret e-veterinærtjenste hvor du digitalt, kan konsultere en autoriseret dyrlæge og få rådgivning via chatt, telefon- og/eller videosamtale.  Når besøget begynder har du mulighed for at beskrive dyrets sygdom, tilstand og/eller adfærd, hvorefter dyrlægen kan give rådgivning herom.

 

2. Din konto og brug af tjenesten

Du skal være min. 18 år for at kunne oprette brugerkonto og bruge tjenesten.

For at bruge tjenesten skal du oprette en brugerkonto. Når du registrerer din konto vil du blive bedt om at oplyse bestemte personlige oplysninger. Du skal derefter bekræfte at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Dette har du ansvar for, så længe at du er indhaver af en brugerkonto. Info om vores behandling af persondata finder du under ”integritetspolicy”.

Din brugerkonto er personlig og du har ansvaret for at ingen andre bruger den. Du har ansvar for al brug af Tjenesten som går via din brugerkonto.

 

3. Vores levering af tjenesten

AniCura udvikler stadig Tjenesten og kan komme til at, helt eller delvist, opdatere, ændre, eller midlertidligt eller permanent lukke Tjenesten eller dele af denne (så som, men ikke begænset til, funktioner og tilgængelige tjenester). Det kan blive nødvendigt at udføre arbejde som påvirker Tjenesten. Tjenesten kan af og til, helt eller delvis, være utilgængelig eller ikke fungere tilfredsstillende pga. planlagt eller uplanlagt vedligehold, funktionsfejl eller andre omstændigheder.

Du er bevidst om, at Tjenesten som e-tjeneste, er et komplement til traditionel fysisk veterinærmedicin. Rådgivning via tjenesten erstatter ikke fysisk undersøgelse og behandling.

AniCura har rettighed til at lukke din konto og afmelde dig fra Tjenesten med øjeblikklig virkning, hvis du misbruger Tjenesten, forårsager skade eller gene af Tjenesten eller os, eller hvis du på anden måde bryder mod disse brugerbetingelser. Hvis din konto er blevet lukket i følge dette punkt, har du ikke ret til at registrere dig på ny eller oprette en ny konto, uden særlig tilladelse fra AniCura.

 

4. Afgifter og betaling

Priser og afgifter for Tjenesten, og samtlige eventuelle øvrige gældende priser, fremgår i appen under FAQ.

Betaling for Tjenesten sker gennem faktura som sendes efter endt konsultation.

 

5. Dit ansvar

Du har ansvaret for at din konto bruges ifølge disse brugerbetingelser, andre betingelser som fremgår af Tjenesten samt til enhver tid gældende ret.

Hvis du publicerer information i Tjenesten, er du alene ansvarlig for indholdet af informationen.

Hvis du bryder mod disse brugerbetingelser eller gældende ret eller hvis du bruger Tjenesten på en ulovlig eller ikke tilladt måde, er du skyldig at erstatte og holde AniCura skadesløs fra al skade som forårsages herom.

 

6. Vores ansvar

Vi bestræber os på at tilbyde Tjenesten kontinuerligt og med stabilitet. Tjenesten og webstedet tilbydes dog i eksisterende stand og uden forpligtelser eller garantier af nogen art.  AniCura påtager sig ikke ansvaret for eventuelle skader som kan opstå, fordi du ikke kan få adgang til Tjenesten. Vi forbeholder os retten til at opdatere, revidere, eller midlertidligt eller permanent ophøre med at tilbyde Tjenesten. Vi påtager os ikke ansvaret for indhold på websteder som linkes til eller fra Tjenesten eller webstedet.

AniCura har ansvaret for at rådgivende dyrlæge i Tjenesten er autoriseret og/eller opfylde andre krav for at tilbyde Tjenesten.

AniCuras ansvar er under alle omstændigheder begrænset til bevist direkte skade, med et maksimalt beløb tilsvarende [titusind (10 000)] kroner. Vi dækker dermed ikke følgeskader, udebleven besparelse, tabt fortjeneste og/eller anden indirekte skade.

Hvis du har problemer eller er utilfreds med Tjenesten eller webstedet, kan du ophøre med at bruge dem og/eller kontakte os, kundeservice.online@anicura.dk. Hvis du anser at en dyrlæge har lavet en fejl, kan du henvende direkte til os eller Fødevarestyrelsen.

 

7. Opsigelse af brugerbetingelser/lukning af konto 

Disse brugerbetingelser er gældende i den tid du har en brugerkonto. Hvis du ønsker at ikke være bundet af brugerbetingelserne skal du lukke din konto i følge instruktionerne i kontoen.

Lukker du kontoen vil vi skyndsomt slette al tilgængelig information om dig, med undtagelse for den information som vi, i følge loven, er forpligtet til at gemme.

8. Immaterielle rettigheder

Ejendomsret, ophavsret og alle øvrige rettigheder til Tjenesten, AniCuras varemærke, firma og webstedet samt samtlige dokumenter som bruges og/eller tilbydes af AniCura på webstedet og i Tjeneste, tillhører AniCura (eller i nogle tilfælde vores licensgiver) med eneret. Al kopiering, ændring, overdragelse og/eller anden brug af AniCuras materiale som ikke udtrykkeligt er tilladt i følge brugerbetingelserne eller lejlighedsvise instruktioner, er forbudt. Du bekræfter og accepterer at du er bekendt med at uautoriseret brug af vores immaterielle rettigheder, i tillæg til brud mod brugerbetingelserne, kan være kriminelt.

Ejendomsret og ophavsret af evt. Billede- og videomateriale som er stillet til rådighed af dig, tillhører dig. AniCura har dog ret til at bruge billede- og videomateriale for at kunne tilbyde dig Tjenesten. Det betyder, bland andet, at AniCura har ret til at gemme og kopiere, samt vidersende billede- og videomaterialet til anden fagperson, f.eks i forbindelse med en henvisning. Vi bruger ikke billede- eller videomateriale til andet formål end at tilbyde Tjenesten.

 

9. Behandling af dine personlige oplysninger

Din integritet og personlige information er vigtig for os. Al personlig information som du udleverer til os behandles i følge vores sikkerhedsspolicy. Policyn forklarer hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan og hvorfor vi indsamler, gemmer, bruger og deler informationen. Policyn oplyser endvidere om dine rettigheder ifht. personlig information og hvordan du kontakter os, og/eller tilsynsmyndigheder, hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende brugen af dine personlige oplysninger. Her kan du læse om vores  integritetspolicy

 

10. Ændringer af betingelser

AniCura kan ændre brugerbetingelserne.  Ved en evt. ændring vil vi publicere de nye brugerbetingelser på webstedet og i Tjenesten samt informere om dette via den e-mailadressesom du har oplyst i Tjenesten.

Hvis du ikke accepterer en eller flere ændringer af brugerbetingelserne skal du ophøre med at bruge Tjenesten ved at afmelde din konto, eller kontakte os med en anmodning om at lukke kontoen.

 

11. Tvist

Disse Betingelser er underlagt dansk lovgivning. Domstolene i Danmark, eller det land, hvor du er bosiddende, har enekompetence til at afgøre ethvert krav eller enhver tvist, der opstår i henhold til Betingelserne. Hvis du bor i EU, tilbyder Europa-Kommissionen en online platform til bilæggelse af tvister, som du kan tilgå her:  https://ec.europa.eu/consumers/odr. Som forbruger i Danmark kan du desuden benytte den alternative tvistbilæggelsesmekanisme, som tilbydes af Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark, https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/klager-over-koeb-i-danmark/saadan-starter-du-en-klagesag/

 

12. Kontakt os

Hvis du vil komme i kontakt med os kan du sende en mail til oss, kundeservice.online@anicura.se.