Operation i øjet hos dyr

Operationer i øjet udføres med særligt udstyr som eksempelvis operationsmikroskop.

Aarhus

Hasselager Centervej 12 8260 Viby J
Rutevejledning +45 8628 2788

AniCura Aarhus Dyrehospital råder over mange specialinstrumenter og udstyr til øjenoperationer. Mindst lige så vigtigt er dog den kompetence og rutine som vi kan tilbyde ved operationer for en række øjensygdomme. Der opereres dagligt flere patienter med forskellige typer af øjensygdomme.

Dette betyder at vi kan udføre en lang række vellykkede operationer på øjenlåg, binde- og blinkhinde, hornhinde og inde i selve øjet. Der anvendes næsten altid forstørrelse ved øjenoperationer og meget ofte sker operationen ved hjælp af et operationsmikroskop. Patienten er i fuld narkose som naturligvis foregår med ilttilførsel, væskebehandling og udvidet overvågning. Vi benytter sikre og korttids-virkende narkosemidler, der betyder at patienten hurtigt er på benene igen efter en operation.

Inden operation undersøges patienten grundigt og det aftales med ejeren hvad der skal gøres. Der kan udarbejdes et regningsoverslag inden operation, hvis det ønskes. 

Som regel møder patienten fastende og kan hjemsendes samme dag, men dette aftales med øjendyrlægen i hvert enkelt tilfælde. Ofte anbefales genundersøgelse 1-2 uger efter operationen for at give patienten det bedst mulige resultat.

Laserbehandling af øjensygdomme.

Vi har på Anicura Aarhus Dyrehospital gennem de sidste år anvendt en diodelaser til behandling af en række alvorlige øjensygdomme. Diode laseren giver os muligheder for behandlinger som tidligere ikke var mulige og vi kan nu hjælpe patienter med at bevare synet og øjet , som tidligere blev blinde eller mistede øjet.

Diodelaseren virker via infrarødt lys (810 nm) som når laserstrålen rammer pigmenteret væv i øjet omdannes til energi hvorved vævet ”brændes” af laseren. Der dannes efterfølgende arvæv.

De sygdomme hvor diodelaseren har sin største anvendelse er grøn stær (Glaucom), nethindeløsning, pigmenterede tumores i øjet (også indvendige tumores), iris cyster m.v.

Ved laserbehandling skal patienten normalt i en kortvarig fuld anæstesi, men indgrebet foregår ambulant og patienten hjemsendes samme dag. Der vil typisk være efterbehandling med øjendråber og evt tabletter afhængigt af diagnosen. Risikoen ved indgrebet er relativt lille; men der kommer en inflammation i øjet som kræver behandling, evt. med trykdæmpende og antiinflammatoriske midler, der foretages genundersøgelser typisk efter nogle dage, eller få uger.

Grøn stær (Glaucom):

Ved trans-scleral laserbehandling (TSCP) ødelægges en del af det væskeproducerende væv i strålelegemet (corpus ciliare), således at det indvendige tryk i øjet falder. Metoden anbefales til 1) patienter med glaucom hvor der fortsat er syn på øjet, idet man ellers ved at synet mistes på et eller andet tidspunkt. Ved laserbehandling øges chancen for at bevare synet. 2) Patienter med glaucom hvor øjet er blindt og hvor man ønsker et alternativ til mere invasiv operation som øjenbevarende operation (intrascleral protese) eller fjernelse af øjet (enuclation).

Svulst i senehinde(sclera) eller regnbuehinde(iris):

Pigmenterede tumores i iris eller sclera (benign melanom) kan nu operativt behandles med laser. Behandling af disse tumores var tidligere umulig eller meget vanskelig med stor komplikations risiko. Hos katte er melanomer ofte maligne og derfor vil laserterapi ikke altid være mulig. 

Nethindeløsning:

Ved delvis nethindeløsning kan man ved hjælp af indirekte laser behandling og specielle linser foretage en ”fastlodning” af linsen med laserstrålen. Tidligere var disse patienter meget vanskelige at behandle og det kan være umuligt at stoppe udviklingen af nethindeløsning ved medicinsk behandling alene. Vi har nu fået en enestående mulighed for at hjælpe disse patienter som ellers ofte tidligere mistade synet. Ved total nethindeløsning er der ikke umiddelbart mulighed for behandling med diodelaser.

Hos AniCura findes ressourcer og viden til at udføre øjenoperationer, såvel inde i selve øjet som i det omkringliggende væv.

Kataraktoperation 

Ved kirurgisk behandling af katarakt eller grå stær fjernes den syge linse og en ny, kunstig linse indsættes.

Cherry eye-operation

En fremstående tårekirtel, såkaldt cherry eye, behandles kirurgisk ved at den eksponerede kirtel sættes på plads og fikseres på sin plads, bag det tredje øjenlåg.

Operation af fejlplacerede/fejlvoksende øjenhår, distichiasis, trichiasis og ektopiske cilier

Forekomsten af øjenhår, som vokser mod øjet, behandles ved at hårsækken for det fejlplacerede øjenhår fjernes eller forstørres. Hvis øjenhåret vokser mod øjet, fordi den omkringliggende hud eller øjenlåg har en forkert vinkel, kan dette rettes ved at huden strammes op.

Operation af indad-rullende (entropion) eller udad-rullende (ektropion) øjenlåg

Ved entropion er det normalt, at øjenhår og pels ruller ind mod øjets hornhinde og forårsager sår. Ved ektropion foreligger en større risiko for øjeninflammationer, da støvpartikler og smuds samles i folden som dannes, og tårevæsken ikke spredes normalt over øjet. Både entropion og ektropion kan afhjælpes med plastikkirurgi.

Dybe sår i hornhinden

Hornhindesår som er meget dybe kan kræve at blive dækkes over med en såkaldt conjuntival-flap for ikke at blive forværret. Et hornhindesår som er så dybt, at det perforerer hornhinden, er en alvorlig tilstand og skal straks sys sammen. Ved operationen forsøger man også at regulere væskevolumen inde i øjet samt fjerne eventuelle skadede dele af regnbuehinden, iris.

Enucleation

I en del tilfælde, som ved fremskreden grøn stær eller tumorforandringer af øjet, bør øjet tages helt væk gennem en såkaldt enucleation. Ofte har øjet forårsaget stort besvær og synet er blevet nedsat. Dyret er som regel mere livligt og gladere, hvis øjet tages bort.

Fremfald af øjeæblet

Det forekommer at øjeæblet trykkes ud af øjenhulen, ofte i forbindelse med trauma. Ved operationen placeres øjet tilbage på sin rette plads og fikseres der. Hos de allerfleste patienter med bulbprolaps, har synsnerven ofte taget uhelbredelig skade, men der findes en chance for at redde selve øjet, hvis operationen udføres hurtigst muligt.

Aarhus

Hasselager Centervej 12 8260 Viby J
Rutevejledning +45 8628 2788