Autoriseret Fagveterinærsygeplejerske

maria.munk@anicura.dk

Uddannelse

Maria blev færdiguddannet i oktober 2002, hvorefter hun startede i et vikariat på Kirurgisk afdeling på KVL. I sommeren 2004 stoppede Maria på KVL og flyttede tilbage til Århus, hvor hun blev ansat på Skejby Dyreklink. I juni 2006 blev Maria ansat på Aarhus Dyrehospital. Samme sommer blev hun uddannet som hundemassør v. dyrlæge Bente Iversen.

Maria blev i 2013 fagveterinærsygeplejerske i anæstesi, og har ligeledes bred erfaring indenfor smertebehandling, sårbehandling og forbinding.

Maria har løbende holdt sig opdateret indenfor sit fag, og med stor interesse inden for anæstesi er det blevet til flere forskellige anæstesikurser i løbet af årene. Desuden har hun deltaget i kurser indenfor tandpleje, genoptræning, arbejdsmiljø, specialsygepleje, akut behandling med mere. Maria blev i år 2012 fagsygeplejerske i anæstesi(bedøvelse).

Maria Munk Nielsen er født og opvokset i Århus. I 1999 flyttede hun til København, hvor hun fik en praktikplads som veterinærsygeplejerskeelev på Københavns Universitet, Life (tidl. Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole(KVL)). 

Maria har borderterrieren Maysie der ofte befinder sig i receptionen.