Praktiske oplysninger

Her du finde svar på nogle ofte stillede spørgsmål omkring nogle praktiske forhold

Indlevering og afhentning af patienter

Patienter, der skal gennemgå en undersøgelse eller en operation, indleveres inden kl. 9.

Der kan være behov for at tale med dyrlægen i forbindelse med indlevering og da bestilles en tid hos den aktuelle dyrlæge imellem kl. 8 og kl. 9.

Patienterne til operationer og blodprøvetagning skal være fastede. D.v.s. de må ikke have spist senere end kl. 24.00 aftenen før. De må gerne få vand. Gnavere skal dog IKKE fastes.
Det er vigtigt at patienten luftes grundigt inden indlevering.

Undersøgelser og operationer finder sted i løbet af dagen.

De fleste patienter kan afhentes sidste på dagen. Aftal med receptionisten eller dyrlægen hvornår du gerne vil hente patienten igen. I forbindelse med afhentningen vil du få en grundig forklaring af dyrlægen og der vil evt. blive udleveret medicin og/eller kosttilskud og/eller specialdiæt afhængigt af patientens problem.

Det kan være nødvendigt at dyrlægen kontakter dig i løbet af undersøgelsesforløbet/ operationsforløbet. Derfor skal du efterlade et telefonnummer hvor vi kan træffe dig på.

Henviste patienter

Henviste patienter tages ind om morgenen inden kl 9, med mindre der er tale om akutte behandlinger, og der skal normalt bestilles en tid hos en dyrlæge. 

Patienterne til operationer og blodprøvetagning skal være fastede.  Hvis det er praktiske årsager ikke er muligt at komme tidligt om morgenen, kan patienten evt. indleveres dagen før.

Undersøgelser og behandling foretages i løbet af den første halvdel af dagen og de fleste patienter kan hjemsendes samme dag. I nogle tilfælde strækker undersøgelse og behandling sig over mere end én dag og da aftales hjemsendelse senere. 

Vi har stor forståelse for at mange henviste patienter kommer langvejs fra. Vi er gerne behjælpelige med forslag til hvordan dagen kan bruges i Århus og vi forsøger naturligvis at få patienten klar så hurtigt som muligt.

Der udføres kun henvisningsbehandling. Andre behandlinger f.eks. tandrensning, vaccination m.v. skal udføres hos egen dyrlæge med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Når behandlingen af henviste patienter er færdiggjort, gives der skriftligt besked til den henvisende dyrlæge, således at han/hun er grundigt informeret.

Betaling

Man er meget velkommen til at bede om et regningsoverslag inden undersøgelser eller behandlinger påbegyndes. Der vil da blive udfærdiget et skriftligt regningsoverslag.

Med mindre andet er aftalt, med den ansvarlige dyrlæge på forhånd, gælder det at:

Der afregnes kontant eller med dankort/cheque umiddelbart efter endt konsultation/vaccination eller i forbindelse med afhentning af indlagte patienter.

Der kan undtagelsesvis aftales senere betaling, såfremt der er tale om et længere sygdomsforløb eller såfremt patienter er i sygekasse/sygeforsikret.