Svar på ofte stillede spørgsmål

Praktiske oplysninger

Her du finde svar på nogle ofte stillede spørgsmål omkring nogle praktiske forhold

Hvad skal vi forvente? 

 

Indlevering

Under indlæggelsen

Afhentning

Henviste patienter

Undersøgelser og behandling foretages i løbet af den første halvdel af dagen og de fleste patienter kan hjemsendes samme dag. I nogle tilfælde strækker undersøgelse og behandling sig over mere end én dag og da aftales hjemsendelse senere. 

Vi har stor forståelse for at mange henviste patienter kommer langvejs fra. Vi er gerne behjælpelige med forslag til hvordan dagen kan bruges i Århus og vi forsøger naturligvis at få patienten klar så hurtigt som muligt.

Der udføres kun henvisningsbehandling. Andre behandlinger f.eks. tandrensning, vaccination m.v. skal udføres hos egen dyrlæge med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Når behandlingen af henviste patienter er færdiggjort, gives der skriftligt besked til den henvisende dyrlæge, således at han/hun er grundigt informeret.

Betaling

Man er meget velkommen til at bede om et regningsoverslag inden undersøgelser eller behandlinger påbegyndes. Der vil da blive udfærdiget et skriftligt regningsoverslag.

Med mindre andet er aftalt, med den ansvarlige dyrlæge på forhånd, gælder det at:

Der afregnes kontant, med kreditkort eller mobilepay umiddelbart efter endt konsultation eller i forbindelse med afhentning af indlagte patienter. Jf. dansk lovgivning modtages kun kontant under 20.000kr.